Home » Grīdu apsilde » Grīdas izolācija

Grīdas izolācija

Izmantojot siltumizolāciju kopā ar elektrisko grīdu apsildi tiek ievērojami samazināts apsildes biežums un ekspluatācijas izmaksas.

Ieguvumi

Ātrāks uzsildes laiks

Samazināti siltuma zudumi

Samazinātas elektroenerģijas izmaksas

Kāpēc izmantot grīdas izolāciju?

15-20% no kopējiem ēkas siltuma zudumiem izplūst caur grīdu. Uzstādot grīdas izolāciju tiek samazinātas enerģijas izmaksas un mājvieta ir energoefektīvāka kā arī tiek palielināts ēkas kalpošanas ilgums.

Vēsturiski grīdas netika siltinātas un cilvēki vairāk koncentrējās uz griestu un sienu izolāciju caur, kuriem aizplūst siltums. Tomēr, siltuma zudumi rodas arī caur grīdu un, ja tie netiek novērsti, tad apsildīt grīdas un māju var būt diezgan dārgi un tas nebūt nav energoefektīvi. Grīdas, kas nav izolētas veido lielākus elektroenerģijas rēķinus, jo to apsildei ir jāpetērē vairāk enerģija, lai siltums tiktu saglabāts norādītajā līmenī..

Kā darbojas izolācija?

Izolācija samazina un palēlina siltuma zudumus no ēkas, vai nu izmantojot apjomīgus vieglos materiālus, vai izmantojot siltumu atstarojošus materiālus, lai tas atstarotu siltumu atpakaļ ēkā.

Izolācija ir noteicošs faktors ēkas siltuma noturēšanai un augstiem ēkas siltuma darbības rādītājiem. Pat tad, ja māja ir labi izolēta, siltums joprojām var izkļūt caur gaisam spraugām, logiem, nepilnīgas izolācijas un būvelementiem. Ēkas siltuma izolācija ir atkarīga no visu šo elementu mijiedarbības.

Warmup piedāvā dažāda veida grīdas izolācijas materiālus, kas ir savienojami ar mūsu grīdu elektriskajām apsildes sistēmām. Ja jūs plānojiet izmantot citu izolācijas veidu, lūdzu, pārbaudiet galvenos siltuma rādītājus un to savienojamību ar grīdu apsildes sistēmām.