Saules enerģija ietekme ir temperatūras paaugstināšanās telpā, objektā vai būvkonstrukcijā, ko izraisa saules starojums. Ēkās šo temperatūras paaugstināšanos rada īsviļņu starojums, ko absorbē ēkas iekšpuse: tiešā veidā – caur atveri ēkā, piemēram, logu, vai netiešā veidā – caur pašu ēkas konstrukciju, vai gan vienā, gan otrā veidā vienlaicīgi.

Ēka var saglabāt saules enerģiju, ja tai ir liela termiskā masa, vai arī izvairīties no tās, izmantojot atstarojošus materiālus un izolāciju. Abas iespējas ir izmantojamas atkarībā no ēkas apsildes vajadzībām un no tā, vai ēkai ir nepieciešama apkure vai nē.

SAULES ENERĢIJAS IETEKMES MAKSIMĀLA PALIELINĀŠANA ĒKĀS

Saules enerģija, izmantojot saules gaismu, silda pasīvi, tāpēc tas var būt ļoti lēts veids, kā apsildīt ēku. Tomēr, tā kā tā ir atkarīga no pieejamā tiešās saules gaismas daudzuma, to nevar izmantot kā galveno siltuma avotu.

Ja plānots ēkai izmantot saules enerģiju, priekšroka jādod tādiem būvmateriāliem, kas šo starojumu vada, un ēkas konstrukcijai jābūt tādai, lai tā būtu pakļauta pēc iespējas lielākam saules starojuma daudzumam. Turpmākajos punktos ir aprakstīti daži no veidiem, kā, projektējot ēku vai veicot renovāciju, palielināt saules enerģijas ieguvi.

Logu izvietojums

Logu izvietojumam un izmēriem jābūt tādiem, lai tie nodrošinātu pēc iespējas lielāku saules enerģijas ieguvumu, kad nepieciešama apsilde. Lai to panāktu, stiklojums jāprojektē tā, lai saules siltums netiktu bloķēts un pēc iespējas vairāk tiktu izmantota ēkas saulainākā puse.

Jāatzīmē, ka pat vēsākās klimatiskajās joslās noteiktos diennakts laikos un dažādos gadalaikos pārāk liels saules enerģijas daudzums var izraisīt pārkaršanu. Šī iemesla dēļ dažās valstīs būvnormatīvos ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz izmantojamo stiklojuma daudzumu ēkā.

Ēkas novietojums

Ēkas novietojumam var būt būtiska ietekme uz saules enerģijas ietekmi. Izvietojot ēku tā, lai lielākā daļa saules gaismas nonāktu uz to ēkas pusi, kur ir lielākā ēkas konstrukcijas platība, tiks nodrošināta lielāka saules enerģijas absorbcija.

Atveres ēkā, to veidi, izmēri un izvietojums

Tā kā atveres ēkā, īpaši logi, parasti ir vislielākais tiešais saules enerģijas ieguves ceļš, logu izmēri, izvietojums un izmantotie materiāli būtiski ietekmē saules enerģijas ietekmi. Ēku projektos rūpīgi jāapsver arhitektūras risinājumi, lai līdzsvarotu šos ēkas elementus ar vēlamajām prasībām attiecībā uz saules enerģijas iegūšanu.

Materiāli un izolācija

Lai uzkrātu pēc iespējas vairāk saules enerģiju, ēkas konstrukcijā var izmantot īpašus materiālus, kas absorbē pēc iespējas vairāk saules gaismu. Ēkas konstrukcija, izmantojot blīvus cietos materiālus, var kalpot kā termiskā masa, kas uzkrāj saules enerģiju dienas laikā un pēc tam to izdala vēsākā dienakts periodā.

SAULES ENERĢIJAS IETEKMES SAMAZINĀŠANA ĒKĀS

Karstākā klimatā saules siltuma enerģija var būt izdevīga ziemā, tomēr, ja saules gaismas laiks ir garāks un saules gaisma vasaras mēnešos ir intensīvāka, tas var radīt pārkaršanas problēmas un nepieciešamību pēc ventilācijas un dzesēšanas sistēmām. Šajā gadījumā svarīgi samazināt saules siltuma ietekmi – turpmāk uzskaitīti daži no veidiem, kā to panākt.

Saules enerģijuas ietekmi var samazināt, izmantojot:

  • Atveru ēkā, piemēram, durvju un logu, izmēra un platības ierobežošana
  • Durvju un logu aizēnošana vai to izvietošana, izvairoties no tiešiem saules stariem
  • Atstarojošu materiālu izmantošana uz stikla un būvniecības auduma
  • Sienu un jumtu telpu izolācija, lai novērstu netiešu saules enerģijas iekļūšanu ēkā
  • Jumta telpu ventilācija

Lai ierobežotu saules starojuma ietekmi, iespējams izmantot speciālu atstarojošu stiklu un arhitektoniskus elementus, piemēram, aizēnojumus verandu veidā, aizsegus. Karstākā klimatā vai vasaras mēnešos noteiktos gadalaikos un diennakts stundās, lai ierobežotu saules starojumu, var izmantot marķīzes, slēģus vai aizkarus.

Lai ierobežotu intensīvu saules gaismu vasarā, vienlaikus ļaujot gūt saules enerģiju no zema leņķa saules gaismas ziemā, logu priekšā var stādīt lapu kokus, izmantot aizēnojošas logu ailes vai ēnojošus ekrānus.

Izolācija

Ja ēka ir labi izolēta, tad iegūtais siltums caur logiem un citām atverēm ēkā tiek ierobežots, tomēr labi izolētas sienas samazina arī netiešo saules enerģijas ieguvumu caur ēkas konstrukcijām.

PASĪVAIS SAULES ENERĢIJAS DIZAINS

Pasīvais saules enerģijas dizains ir pasīvās ēkas projektēšanas aspekts, kas koncentrējas uz faktoriem, materiāliem un būvniecības metodēm, kas maksimāli vai minimāli palielina vai samazina saules starojuma radīto siltuma enerģiju.

Pasīvā saules enerģija ir vērsta uz tādu ēkas projektēšanu, kurās saules siltuma enerģija tiek izmantota maksimāli vai minimāli. Vasarā, saules gaismas bloķēšanai, logu priekšā tiek izmantoti lapu koki.
Ziemā lapas ir nokritušas un koki laiž cauri saules starojumu.
Ēkas termisko masu var izmantot, lai sabalansētu apkures un dzesēšanas prasības visas dienas garumā, dienas laikā saules enerģiju uzkrājot un pēc tam to vēsākā laikā, piemēram, naktī pakāpeniski atbrīvojot.

Šādas termiskās masas piemērs ir siena, kur ēkas ziemas saules pusē siena tiek būvēta ar ārējo slāni no stikla un augstas siltumietilpības iekšējo slāni, kur šie abi slāņi tiek atdalīti ar gaisa slāni.

Termiskās masas izmantošana, lai uzglabātu dienas laikā uzkrāto saules enerģiju un atbrīvotu to vēsākā laikā, izveidojot augstāk aprakstīto sienu, līdzsvaro ēkas apsildes un dzesēšanas vajadzības.

Lai paaugstinātu siltuma ieguvi, var izmantot arī stiklojumu, kura sastāvs un pārklājums ir veidots tā, lai palielinātu “siltumnīcas efektu”, bet tā lielumu, novietojumu un aizēnojumu var izmantot, lai optimizētu saules enerģijas ieguvi. Saules enerģiju ēkā var novadīt arī ar netiešām vai izolētām saules enerģijas sistēmām, piemēram, saules paneļiem.

SAULES ENERĢIJAS IETEKME UZ GRĪDAS APSILDI

Saules enerģijas ietekme var strauji mainīt apkures intensitātes pieprasījumu telpā, radot nepieciešamību vai nu atvērt logus, lai pazeminātu telpas temperatūru, vai arī mazāk saulainās dienās ieslēgt apkuri, lai paaugstinātu telpas temperatūru. Tas nozīmē, ka telpā vai ēkā, kuru būtiski ietekmē saules siltums, apkures sistēmai ir jāreaģē ātri – ātri uzsildot un ātri pārtraucot sildīšanu. Ātra reakcija uz saules siltuma pieaugumu ir energoefektīvas apkures sistēmas galvenais elements. Ļoti svarīga ir zonālā temperatūras kontrole, kad katru telpu kontrolē atsevišķs temperatūras regulators, jo apkures vajadzības dažādās telpās atšķiras.

Warmup elektriskās grīdas apsildes sistēmas ir labākie apsildes risinājumi pasīvās saules enerģijas ēku konstrukcijām. Grīdas apsildes sistēma nodrošina telpu zonālo apsildi, kur katras telpas temperatūru var regulēt, ņemot vērā iespējamo saules siltuma ietekmi, neatkarīgi no citām telpām.

Mūsu speciālistu komanda palīdzēs Jums atrast grīdas apsildes sistēmu, kas būs ideāli atbilstoša jebkura projekta specifikācijām.